Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

 1. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych wszystkich użytkowników serwisu www.razemnadiecie.org (w dalszej części zwanego „Serwisem”).
 2. Administrator danych osobowych wszystkich Użytkowników Serwisu to Jack Bonarski, zamieszkały w 3246 N Rutherford Ave, Chicago, IL 60634

 3. Treści znajdujące się w Serwisie są własnością wyżej wymienionego Administartora i są prawnie chronione.

 4. Użytkownik Serwisu powinien posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia z oprogramowaniem, które pozwala na przeglądanie stron internetowych. Popularne przeglądarki internetowe mogą służyć do odwiedzania stron Serwisu.

 5. Strony Serwisu nie zawierają żadnych treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich. A zwłaszcza nie mogą zawierać informacji narażających na utratę prywatności użytkowników lub innych osób korzystających z Serwisu. Nie mogą także zawierać obraźliwych, oszczerczych lub zniesławiających informacji, gróźb, promować nielegalnych zachowań, rasizmu, prześladowań z różnych przyczyn, na przykład religijnych czy kulturowych. Zawarte w Serwisie treści nie mogą również promować działań przestępczych czy naruszających prawa osób trzecich, na przykład praw własności intelektualnej lub innych.

II. Cel zbierania danych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie i celu potrzebnym do korzystania z Serwisu.

III. Prawo dostępu

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo uaktualniania, uzupełniania czy zmiany danych osobowych,a także wstrzymania na czas określony ich przetwarzania. Użytkownik może usunąć dane, w przypadku gdy są one niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe, albo zostały zgromadzone nielegalnie czy też są już niepotrzebne.
 2. Administrator ma prawo do odmowy usunięcia wyżej wymienionych danych, w przypadku gdy są one potrzebne do zrealizowania celu roszczeń lub gdy wymaga tego prawo.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora są chronione, a dostęp do nich posiadają jedynie osoby upoważnione, a mianowicie pracownicy lub współpracownicy Serwisu, a także osoby obsługujące Serwis, które zostały do tego wcześniej upoważnione.
 2. Dane osobowe wszystkich użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym. Odbywa się to na mocy obowiązującego prawa, które dopuszcza te podmioty do otrzymywania danych osobowych.

V. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. A także do wykorzystania technik zapewniających ochronę tych danych, zwłaszcza zabezpieczających dane osobowe użytkowników przed ich utratą, uszkodzeniem czy udostępnieniem osobom postronnym.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności Serwisu nie obejmuje informacji na temat oferowanych usług lub towarów innych dystrybutorów, które to zostały zamieszczone na stronie Serwisu w celu komercyjnym.
 2. Administrator danych nie może odpowiadać za zachowania użytkowników Serwisu, które skutkowały przetwarzaniem danych osobowych użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych może usuwać, wprowadzać zmiany,a także modyfikować funkcje stron internetowych Serwisu. Administrator zastrzega sobie również prawo do zaprzestania działalności, przeniesienia praw własności do Serwisu, a także wszelkich czynności prawnych, na które pozwalają obowiązujące przepisy prawne. Jednakże wszelkie czynności Administratora danych w żadnym wypadku nie mogą naruszać praw użytkownika.

VII. Kontakt z Administratorem danych

 1. Pozostałe pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować do wyżej wymienionego Administratora danych pod adresem mailowym jack.bonarski@yahoo.com

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Data rozpoczęcia obowiązywania Polityki Prywatności określona została poniżej.

 

 

Data aktualizacji: 11.05.2017